Návrhy

Protože chci dělat otevřenou politiku a před voliči se nezavírat, plánuji na tomto webu shromažďovat návrhy, které předložím v zastupitelstvu, ať už budou nebo nebudou úspěšné. Každý volič by měl mít co nejsnazší cestu k tomu, aby se seznámil, jak jeho zástupce pracuje.

 

Návrh na vytvoření jednacího řádu pro osadní výbory  – předložen na jednání dne 11. 12. 2018, koalice jej odmítla zařadit na program jednání (pro zařazení 9 zastupitelů, proti 21 zastupitelů, 3 se zdrželi, hlasování dostupné zde)

Primátor města František Jura přislíbil, že se otázce osadních výborů bude věnovat. Přesto zastupitelé odmítli vůbec jednat o materiálu, který by jasně vymezil, že osadní výbory by musely jednat transparentně.

 

Další materiály připravuji na jednání Zastupitelstva města Prostějova, které se uskuteční v únoru 2019.